Vliegeren

Vliegeren! 

We geven je graag vliegensvlugge tips voor een heerlijke middag vliegeren!

Start: 

 1. Bouw je vlieger op volgens de instructies; 
 2. Kies een terrein uit waar de wind vrij spel heeft, dus niet achter bomen, struiken, duinen of gebouwen.
 3. Ga met je rug naar de wind staan.
 4. Laat 20/30 meter vliegerlijn van de haspel af en zorg dat iemand de vlieger omhoog houdt. 
 5. Als er een windje komt, gooit de helper de vlieger omhoog. Trek gelijktijdig de vliegerlijn aan zodat de vlieger stijgt. 
 6. Vangt de vlieger wind, dan langzaam meer lijn aflaten, zodat de vlieger verder kan stijgen. 

Vliegertips: 

 • Ga niet vliegeren als de windkracht 4 of hoger is. 
 • Te sterke wind kan er voor zorgen dat de vlieger gaat draaien of duikelen. De vlieger is weer onder controle te krijgen, door meer vliegerlijn te geven of in de richting van de vlieger te lopen. 
 • Te weinig wind kan er voor zorgen dat de vlieger langzaam naar de grond zakt. Dit is te corrigeren als u de lijn met een ruk aantrekt of van de vlieger wegloopt en gelijktijdig de lijn straktrekt. 
 • Blijft de vlieger ondanks bovenstaande oplossingen toch nog steeds dalen, dan ga je aan de slag met de toomlus. Je kunt je vlieger tomen (= afstellen) voor meer - en minder wind.
  • Wanneer er veel wind is kun je je vlieger optimaal tomen door de lusjes op de toom een klein stukje omlaag (maximaal 1 cm) te schuiven.
  • Bij minder wind moet de vlieger wat meer met de neus naar je toe worden getoomd. De lusjes schuiven dan een klein stukje omhoog ( maximaal 1 cm).
Wil de vlieger niet opstijgen, en is er wel voldoende wind, dan staat hij te veel achterover en moeten de lusjes omhoog. Stijgt de vlieger gemakkelijk op, maar valt hij daarna uit de lucht, dan staat hij te veel voorover en moeten de lusjes omlaag.
 

Vlieger figuren

Lukt het jouw om een an onderstaande figuren te maken? 

Drachenfliegen! 

Wir geben Ihnen gerne Drachentipps für einen wunderbaren Nachmittag beim Drachensteigen!

Start: 

 1. Baue deinen Drachen entsprechend der Anleitung; 
 2. Wählen Sie einen Platz, an dem der Wind freie Bahn hat, also nicht hinter Bäumen, Büschen, Dünen oder Gebäuden.
 3. Stellen Sie sich mit dem Rücken zum Wind hin.
 4. Lasse 20/30 Meter Drachenschnur von der Spule und sorge dafür, dass jemand den Drachen hochhält. 
 5. Wenn ein Windhauch aufkommt, wirft der Helfer den Drachen hoch. Ziehen Sie gleichzeitig an der Drachenschnur, damit der Drachen aufsteigt. 
 6. Wenn der Drachen Wind bekommt, lassen Sie langsam mehr Leine los, so dass der Drachen verde steigen kann. 

Gute Tipps: 

 • Lassen Sie keinen Drachen steigen, wenn die Windstärke 4 oder höher ist.
 • Bei zu starkem Wind kann der Drachen ins Trudeln geraten oder stürzen. Der Drachen kann wieder unter Kontrolle gebracht werden, indem man mehr Leine gibt oder in Richtung des Drachens läuft. 
 • Zu wenig Wind kann dazu führen, dass der Kite langsam zu Boden sinkt. Dies lässt sich korrigieren, indem man die Leine mit einem Ruck zieht oder vom Drachen weggeht und gleichzeitig die Leine strafft. 
 • Wenn der Kite trotz der oben genannten Lösungen immer noch absteigt, dann arbeite mit dem Toom Loop. Du kannst deinen Kite für mehr - und weniger Wind - mitnehmen.
 • Bei viel Wind kannst du deinen Kite optimal trimmen, indem du die Schlaufen an der Waage etwas nach unten schiebst (maximal 1 cm).
 • Bei weniger Wind sollte der Kite etwas mehr zu dir hin ausgerichtet werden. Dann schieben Sie die Schlaufen ein wenig nach oben (maximal 1 cm).
 • Wenn der Drachen nicht abheben will und genügend Wind vorhanden ist, ist er zu weit hinten und die Schlaufen müssen angehoben werden. Wenn der Drachen leicht abhebt, aber dann vom Himmel fällt, ist er zu weit vorne und die Schlaufen sollten gesenkt werden.

Drachenfiguren

Können Sie eine der oben genannten Figuren herstellen?